torstai 10. tammikuuta 2019

#uusilukio-maakuntakiertue Rovaniemellä

23.10.2018  Lyskalla järjestettiin lukiouudistuksen maakuntakiertue, johon sain osallistua opiskelijakunnan edustajana. Tilaisuuden järjesti Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Opetushallituksen, aluehallintovirastojen ja lukioiden kanssa.

Tilaisuuden alussa saimme kuulla opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan esityksen siitä, miksi lukiouudistusta tarvitaan. Suurin syy uudistuksiin on se, että niiden ansiosta opiskelijoiden on mahdollista opiskella asioita entistä laaja-alaisemmin. Hän myös kertoi, kuinka uusi lukiolaki on tehty yhteistyössä monien eri sidosryhmien kanssa. Opiskelijoita tässä prosessissa on ollut edustamassa Suomen Lukiolaisten Liitto, eli SLL. On hienoa huomata, että myös meitä opiskelijoita on kuultu näin merkittävässä asiassa.

Uuden lukioasetuksen mukana tulee monia merkittäviä uudistuksia, joista merkittävin on ehkäpä se, että jatkossa opetuksen mitoituksen perusteena ovat opintopisteet, eivät kurssit. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta 14 h 15 min yhtä opintopistettä kohti. Vaikka jatkossa ei ole enää kursseja, arviointi tulee säilymään yhä numeroarviointina.

Oli mielenkiintoista kuulla, että uuden asetuksen myötä päivänavaukset eivät ole enää pakollisia. Koulut saavat itse päättää,  järjestävätkö ne aamunavauksia vai eivät. Jännittävää on nähdä, miten Lyskalla päätetään tämän asian suhteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja kertoi myös, että kansainvälisyysvalmiudet on kirjattu valtakunnallisiin tavoitteisiin. Vaihto-ohjelmien ja muun kansainvälisen toiminnan kautta nuorilla on mahdollista oppia ja ymmärtää paljon uusia asioita. Toivottavasti tämä mahdollistaa kansainvälisyyskokemuksia myös sellaisille nuorille, joilla ei ole muuten mahdollisuuksia niihin.

Kun olimme kuulleet kattavasti infoa näistä lukioita koskevista uudistuksista, saimme kuulla, minkälaisella aikataululla näitä asioita toteutetaan. Uuden lukiolain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2019 ja opetussuunnitelman vuonna 2021. Uusi ylioppilastutkintolaki astuu voimaan myös 1.8.2019.

Kaiken kaikkiaan opiskelijan korviin nämä uudistukset kuulostivat mielenkiintoisilta. Oli hienoa päästä seuraamaan tilaisuutta ja kuulemaan, millaisia muutoksia lukiokoulutus on kohtaamassa.

Teksti: Evilla Lumme